6. oktober 2022

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 2022

Alle medlemmer inviteres til ordinær generalforsamling – vel mødt!

Dagsorden til generalforsamling den 18. november 2022 kan findes her: Dagsorden for generalforsamling DSAF 2022

Der er i år en ledig plads i bestyrelsen. Opstilling sker ved henvendelse til dsaf@dsaf.dk. Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.