Om DSAF

Dansk Selskab for Adipositasforskning
Danish association for the Study of Obesity

Selskabets formål er:

  • At fremme forskning, undervisning og viden omkring adipositas
  • At repræsentere dansk adipositasforskning over for udlandet
  • At medvirke til at forebygge og afhjælpe fedme i den danske befolkning

Selskabets møder er åbne
Selskabet er optaget i Lægevidenskabelig Selskaber

Dansk Selskab for Adipositasforskning (DSAF) er stiftet i 1984. Selskabet er et videnskabeligt selskab under Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og selskabets formål er, at samle fagfolk med interesse for videnskabelig og forskningsmæssig udvikling af adipositas området.

Selskabets daglige aktiviteter varetages af selskabets bestyrelse.  dsaf.dk/bestyrelse/

Selskabet er associeret med European Association for the Study of Obesity (EASO) og World Obesity (tidl. International Association for the Study of Obesity; IASO).

DSAF og Danmark har gennem de sidste 30 år markeret sig markant internationalt indenfor fedmeforskningen, hvilket bl.a. har medført, at IASO i 2010 tildelte professor Thorkild I. A. Sørensen The Population Science and Public Health Award og i 2014 tildelte professor Arne Astrup i 2014 The Willendorf Award.

 

Selskabets adresse er:

Dansk Selskab for Adipositasforskning

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Hovedvejen, indgang 5, 1. sal, Nordre Fasanvej 57

2000 Frederiksberg

Att: formand Lise G Bjerregaard

Mail:  dsaf@dsaf.dk