DANSK SELSKAB FOR ADIPOSITASFORSKNING

SELSKABETS FORMÅL ER:

At fremme forskning, undervisning og viden omkring adipositas
At repræsentere dansk adipositasforskning over for udlandet
Selskabet er medlem af World Obesity og EASO (European Association for the Study of Obesity) 
Selskabets møder er åbne
Selskabet er optaget i Lægevidenskabelig Selskaber

Følg os på LinkedIn