DANISH SELSKAB FOR ADIPOSITASFORSKNING

SELSKABETS FORMÅL ER:

At fremme forskning, undervisning og viden omkring adipositas.
At repræsentere dansk adipositasforskning over for udlandet.
Selskabet er medlem af World Obesity og EASO (European Association for the Study of Obesity) 
Selskabets møder er åbne.
Selskabet er optaget i Lægevidenskabelig Selskaber.