Ansøgning om medlemsskab

Medlemskab

Medlemskab af Dansk Selskab for Adipositasforskning kan opnås af alle, der støtter Selskabets formål.

Priser

  • Ordinært medlemsskab af DSAF:  kr. 250,-
  • Studerende (kandidat-, sygepleje-, professionsbachelor-studerende og lign) er i følge vedtægterne berettigede til gratis DSAF medlemskab

  • Kontingentet opkræves en gang årlig i maj måned via Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, som samtidigt opkræver deres ordinære medskab på kr. 185,- eller ekstraordinære medlemskab (ikke-læger) på kr. 85,-

Indmeldelse

Medlemsskab af DSAF kræver også medlemsskab af Lægeforeningen. Det er indeholdt i kontingentet, men rent administrativt kræver de indmeldelse i begge foreninger. Indmeldelse i DSAF sker via indmeldelse i Lægeforeningen.
Tryk på nedenstående link og du vil blive ledt igennem online indmeldelseproces til Lægeforeningen.

Link til indmeldelse

Ikke-lægelige medlemmer: klik her

Lægelige medlemmer : klik her

Nyhedsbrev

Modtager du ikke vores nyhedsbrev, vil vi gøre dig opmærksom på at opdatere din mailadresse på følgende hjemmeside: www.læger.dk:

Minside (laeger.dk) eller via henvendelse til de Læge Videnskabelige.selskaber (lvs@dadl.dk).