I lyset af Covid-19 situationen i Danmark bliver vi desværre nødt til at udskyde vores planlagte årsmøde til 2021. Vi er meget kede af at udskyde, men vi finder ikke, det vil være muligt at gennemføre årsmødet på tilfredsstillende vis. Desværre bliver vi således også nødt til at udsætte vores abstractkonkurrence. Vi vil gerne sige mange tak til forfatterne til de abstracts, vi har modtaget, og vi håber, I har mod på at deltage til næste år.

Vi vil i stedet afholde et virtuelt møde d 30. oktober 2020 kl 13-15, hvor vi vil starte med at høre professor Mike Lean holde et virtuelt oplæg om de spændende resultater fra DiRECT-studiet på ca. 1 time – det oplæg, han skulle have holdt til vores årsmøde. Derefter vil vi afholde en virtuel generalforsamling.