31. august 2015

Velbesøgt sensommermøde “Fedmebehandling 2015 – maveknap eller medicin”

Fedmebehandling 2015 – maveknap eller medicin?

Program:
Velkomst ved formanden for DSAF. Overlæge ,Ph.d. Jens Meldgaard Bruun
Fedmekirurgi og type 2 diabetes. Professor, overlæge dr. med Steen Madsbad
Har “maveknappen” en plads i fedmebehandlingen? – Overlæge Lars Naver
Medicinsk behandling af fedme anno 2015. Professor, overlæge dr. med Arne Astrup
Paneldiskussion

Torsdag d. 27. august 2015 afholdt DSAF et velbesøgt sensommermøde med titlen

”Fedmebehandling 2015 – maveknap eller medicin” hvor de tre foredragsholdere gav et fint overblik over fedmebehandling anno 2015 fra forskellige synsvinkler.

Professor Sten Madsbad gennemgik udfordringerne ved den konventionelle livsstilsbehandling, hvor kroppen modregulerer vægttab, hvilket ofte medfører at den tabte vægt tages på igen. Derudover, er der ikke nogen gavnlige effekter af et sådant vægttab i forhold til risikoen for fx hjertekarsygdomme. Ser man derimod på effekten af fedmekirurgi (gastric by-pass og gastric sleeve operationer) taber patienterne i gennemsnit 30% af deres vægt, og 80% af patienter med type 2 diabetes bliver kureret – pga. et hurtigere insulin respons, øget insulinfølsomhed i leveren samt øget GLP-1 respons fra tarmsystemet som følge af operationen. Endeligt blev komplikationerne ved disse operationer gennemgået.

Herefter præsenterede Overlæge Lars Naver den nye såkaldte ”maveknap”, også kaldet aspirationsmetoden. Den fungerer ved at man anlægger en PEG sonde i mavesækken, og derved forårsager man ingen anatomiske forandringer i tarmsystemet. Patienten skylder så ventriklens flydende del ud efter dagens tre hovedmåltider, svarende til ca. 700 kalorier dagligt. Effekten blev beskrevet via to case-historier. Metoden er så ny, at der stadig mangler videnskabelige studier på området, for at dokumentere langtidseffekterne.

Professor Arne Astrup gav et flot overblik over den medicinske behandling af fedme anno 2015. Han gennemgik de lægemidler der er og har været på markedet, og fremhævede at den største udfordring er, at farmakoterapi ikke er så effektiv som fx fedme-operation. De forskellige mekanismer hvorved stofferne virker i hjerne blev også gennemgået, ligesom det blev diskuteret hvordan man mest effektivt kan benytte farmakoterapi (fx som middel til at opretholde et langsigtet vægttab efter en succesfuld livsstilsintervention med betydeligt vægttab til følge). Tilslut deltog alle tre foredragsholdere i en spændende paneldiskussion og svarede på spørgsmål fra de fremmødte.

sensommermøde2015