3. december 2018

Konference ved Vidensråd for Forebyggelse: “Hvordan får vi bugt med det fedmefremmende samfund?”

Hvordan får vi bugt med det fedmefremmende samfund?
Hvorfor er op mod hvert fjerde barn og ung i Danmark overvægtig, og hvad skal der til for at vende udviklingen?

Overvægt og svær overvægt er et problem for 10-25 procent af alle danske børn og unge. Udviklingen af overvægt blandt børn og unge har været stagnerende gennem de seneste 10-15 år, men det ændrer ikke ved, at alt for mange er overvægtige, især blandt børn og unge tilhørende socialt belastede grupper.

Overvægtige børn har dårlig livskvalitet og tager ofte overvægten med ind i voksenlivet med en række negative fysiske og psykiske konsekvenser til følge i form af mange skranteår og færre leveår. Overvægt er forbundet med høje omkostninger for både den enkelte og samfundet. Derfor er der behov for handling nu.

Konferencens fokus
Vidensråd for Forebyggelse inviterer til konference med fokus på samfundets rolle. Det er nemlig ikke kun et frit valg, hvad der havner i indkøbskurven og på middagsbordet, eller hvor fysisk aktiv man er. Social arv, samfundsnormer og  særdeleshed kommercielle interesser bidrager til den høje forekomst af overvægt blandt børn og unge.
En række eksperter giver på konferencen deres bud på, hvordan vi set i det lys forebygger overvægt blandt børn og unge.

Kort om konferencen:
Tilmelding: på kni@dadl.dk.
Tilmeldingsfrist: den 25. januar.
Pris: Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet.
Sted: Lægeforeningen, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.
Tid: Torsdag den 7. februar 2019, klokken 10.00-15.15.
Info: Læs mere om konferencen på www.vidensraad.dk. Her kan du bl.a. se det foreløbige program og paneldeltagerne.
Konferencens målgruppe: Sundhedsprofessionelle, forskere og beslutningstagere på mad- og måltidsområdet.

Se det foreløbige program på Vidensrådets hjemmeside, hvor der også er link til tilmelding: http://www.vidensraad.dk/nyhed/konference-hvordan-f%C3%A5r-vi-bugt-med-det-fedmefremmende-samfund