11. oktober 2018

Dagsorden til generalforsamling 2018

Alle medlemmer inviteres til ordinær generalforsamling – vel mødt!

Dagsorden til generalforsamlingen den 9. november 2018 kan findes her:

Dagsorden GF 2018 DSAF

Der er i år ledige pladser i bestyrelsen. Opstilling sker ved henvendelse til dsaf@dsaf.dk. Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest den 26. oktober 2018.