7. oktober 2020

Dagsorden til generalforsamling 2020

Alle medlemmer inviteres til ordinær generalforsamling – vel mødt!

Dagsorden til generalforsamling den 30. oktober 2020 kan findes her:

Dagsorden for generalforsamling DSAF 2020

Der er i år ledige pladser i bestyrelsen. Opstilling sker ved henvendelse til dsaf@dsaf.dk. Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. oktober 2020.