9. oktober 2019

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 2019

Alle medlemmer inviteres til ordinær generalforsamling – vel mødt!

Dagsorden til generalforsamling den 15. november 2019 kan findes her:

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2019

Der er i år ledige pladser i bestyrelsen. Opstilling sker ved henvendelse til dsaf@dsaf.dk. Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest den 1.november 2019.