29. september 2021

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 2021

Alle medlemmer inviteres til ordinær generalforsamling – vel mødt!

Dagsorden til generalforsamling den 5. november 2021 kan findes her:

Dagsorden for generalforsamling DSAF 2021

Der er i år ledige pladser i bestyrelsen. Opstilling sker ved henvendelse til dsaf@dsaf.dk. Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.