8. juni 2015

2015 Milan Declaration

2015 Milan Declaration

Det europæiske fedmeselskab, EASO, har den 6. juni, i forbindelse med EXPO 2015 i Milano, udsendt en opdateret version af The Milan Declaration fra 1999, oprindelig publiceret i under ECO i Milano i 1999 (se mere på www.dsaf.dk).

Den opdaterede 2015 Milan Declaration: A Call to Action on Obesity fokuserer som sit forlæg fra 1999 på, at der gennem øget forskning skabes viden og udvikles redskaber til forebyggelse og behandling af svær overvægt, fedme og fedmerelaterede følgesygdomme. 2015 versionen af The Milan Declaration har desuden som noget nyt inddraget det personlige og sociale element omkring fedme. Deklarationen er lavet i samarbejde med EASO Patient Council, som er et samarbejde mellem EASO og nationale patientorganisationer og foreninger. EASO har derfor, for at understrege og anerkende det personlige og sociale element omkring fedme, i deklarationens første punkt anført:

Recognise that individuals and communities who are obese require understanding, respect and support.

Og i deklarationens anden del, A Statement of the EASO Patient Council , er det personlige og sociale element, f.eks. stigmatisering af personer med fedme, yderligere understreget.

Vi kan i DSAF kun tilslutte os det mere tidsvarende syn på de udfordringer som svær overvægt og fedme udgør i 2015, og som den opdaterede version af The Milan Declaration fra 1999 er en fin eksponent for.

På vegne af bestyrelsen,

Jens Meldgaard Bruun