8. July 2024

2024 Venice Declaration

I forbindelse med ECO2024 lancerede European Association for the Study of Obesity (EASO) the Venice Declaration. Erklæringen opfordrer bl.a. til at:

  • Anerkende svær overvægt som en kronisk sygdom samt prioritere lige adgang til behandling
  • Adressere vægtbias og diskrimination
  • Gå fra ineffektive ikke-evidensbasere metoder til at udvikle evidensbaserede interventioner, og at adressere miljømæssige og socioøkonomiske faktorer påvirkning på svær overvægt

I kan læse erklæringen i sin helhed på denne side.

Bestyrelsen i DSAF har besluttet at støtte op og er medunderskriver på erklæringen.