• da
  • en

Ansøgning om medlemsskab

Medlemskab

Medlemskab af Dansk Selskab for Adipositasforskning kan opnås af alle der ønsker det.

Priser

  • Ordinært medlemsskab af DSAF:  kr. 300,-
  • Studerende (kandidat-, sygepleje-, professionsbachelor-studerende og lign) er i følge vedtægterne berettigede til gratis DSAF medlemskab

  • Kontingentet opkræves en gang årlig i maj måned via Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, som samtidigt opkræver deres ordinære medskab på kr. 175,- eller ekstraordinære medlemskab (ikke-læger) på kr. 75,-

Indmeldelse

Sker via e-mail til sekretariatet eller udfyldelse af formularen nedenfor.

Ved indmeldelse pr e-mail skal følgende oplyses:
Navn (Efternavn, Fornavn)
Stilling
Privat adresse
Arbejdsadresse
Telefon hvor man kan træffes i dagtimerne
E-mail adresse

Send mailen til dsaf@dsaf.dk


ONline indmeldelse Lægeforeningen

Medlemsskab af DSAF kræver også medlemsskab af Lægeforeningen. Det er indeholdt i kontigentet, men rent administrativt kræver de indmeldelse i begge foreninger.
Tryk på nedenstående link og du vil blive ledt igennem online indmeldelseproces til Lægeforeningen.

minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=externalunit.requestmembership&oid=376&mode=register


ONLINE INDMELDELSE i DSAF